Deni dent 2017-05-23T02:20:42+00:00

„DeniDent“ Laboratorija za zubnu tehniku

Laboratorija za zubnu tehniku DENIDENT osnovana je u Beogradu 2010. godine. Naš stručni kadar je potkovan teorijskim znanjem i visegodišnjim praktičnim iskustvom. Koristimo najsavremeniju opremu i materijale vrhunskog kvaliteta. U saradnji sa stomatološkim ordinacijama visokog renomea naša laboratorija se bavi izradom različitih vrsta zubno protetskih nadoknada. Zajedničko za sve radove jeste: detaljna priprema, studija i dijagnostika, digitalni i voštani projekat, jasan protokol izrade, mikroskopska preciznost, tačnost i umešnost. Sve to u kombinaciji nas čini vrlo konkurentnim na tržištu.

Ulica Narodnih heroja 52/4
11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 11 6692241

Mob: +381 69 6692222

denident.rs@gmail.com

 www.denident.com