Prijatelji Društva 2017-05-25T17:32:42+00:00

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA EKONOMIJU I UPRAVU

prof dr Dragoslav Slović

prof. dr Dragoslav Slović

Visoka Škola Strukovnih studija za Ekonomiju i Upravu je obrazovna ustanova usaglašena sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Poseduje sve pogodnosti i tehničko-tehničke uslove za kvalitetno obrazovanje finansijsko-ekonomskih kadrova. Nastavu vode najeminentniji stručnjaci i praktičar iz oblasti finansija i ekonomije, bankarskog i berzanskog poslovanja, računovodstva i revizije.
I sami svesni značaja pravilne edukacije, nesebično su se prihvatili gostoprimstva DPZTS-e, u uslovima kada je novim Zakonom o Udruženjima, i Zakonom o kontinuiranoj edukacija zdravstvenih radnika, Društvo moralo da primeni nova organizaciona rešenja. Zahvaljujći odnosu koji imaju prema Društvu, njegovim članovima i njihovim potrebama, za gospodina prof. dr Dragoslava Slovića, vlasnika Visoke Strukovne Škole i gospodina prof. dr Slobodana Slovića, direktora Škole, malo je reći da su Sponzori Društva, već ih pre možemo nazvati našim Dobrotvorima, u najboljem i najširem smislu značenja ove reči.

Na ovaj način, Društvo privatnih zubnih tehničara Srbije im iskazuje svoju neizmernu zahvalnost.

prof dr Slobodan Slović

prof. dr Slobodan Slović