Zašto i kako postati sponzor Društva? 2018-05-03T18:46:38+00:00

Zašto i kako postati sponzor Društva?

Sponzorstvo/donatorstvo je poseban oblik međusobne saradnje i reklamiranja koje stimuliše i država kroz zakonsku regulativu (Zakona o porezu na dobit pravnih lica-„Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010) i prema članu 15. stav 5. i 6., izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 5% od ukupnog prihoda.

Osećaj solidarnosti i pripadnosti jednoj velikoj porodici stomatoloških poslenika, je poseban aspekt koji bi trebao da nas ispunjava ponosom. Naš osnovni princip je „daj da bi dobio“ i kroz izuzetno korektne sponzorske ugovore regulišu se sva međusobna prava i obaveze.

Društvo nudi više sponzorskih paketa, svrstanih, uslovno rečeno u dve grupe: pojedici (ZTL i njihovi vlasnici) ali i distributeri/trgovci/zastupnici stomatološke i zubnotehničke opreme i potrošnih materijala (više detalja videti na „Sponzorstva“).