Zašto i kako postati član Društva 2018-05-02T19:02:56+00:00

Zašto i kako postati član Društva?

Biti član Društva privatnih zubnih tehničara Srbije (vlasnici ZTL i njihovi zaposleni) predstavlja prirodan sled stvari svakog zubnog tehničara privatnog sektora. To nije samo forma već pre svega aktivnost na obostranu korist. Društvo već više od 20. godina uspešno štiti interese struke, privatnog preduzetništva a od 2010.-e organizuje i veoma stručna predavanja iz domena zubne tehnike i stomatološke protetike.

Šta Društvo nudi?

Pomno pratimo sva zbivanja u zakonodavnoj, poresko-finasijskoj i radnoj regulativi zakona u Srbiji. O svakoj promeni obaveštavamo članstvo i ostale zainteresovane. Učestvujemo u svim javnim raspravama u vezi sistema stomatološke zaštite i njenog uticaja na privatni sektor.
Iako malobrojni, podižemo glas struke i preduzetničkih interesa. Naša struka, kao privatnici, nije „prepoznata“ u mnogim segmentima privredne delatnost i klasifikaciji delatnosti.

U APR-u se naša preduzetnička delatnost vodi pod brojem 8690, što uz dužno poštovanje prema svakom poslu i radu neka zanimanja nisu ni u kavoj realciji sa visokosofisticiranim pozivom zubnog tehničara. U klasifikaciji zanimanja i pored više od 10 godina od usvajanja „bolonjskog procesa“ naša struka ali i stomatoloških tehničara (asistenata), svih nivoa obrazovanja, nisu imale svoju prepoznatljivu šifru u „Katalogu zanimanja zdravstvenih radnika“. Sa ponosom ističemo da su naše sugestije u vezi tačne nomneklature našle svoje mesto u najnovijoj „Katlaogizaciji zanimanja“. Od svega, najapsurdnija je činjenica da smo i u matičnoj Komori (KMSZTS-e) svedeni na „ostale zdravstvene tehničare“ a stomatološki asistenti u „medicinske sestre“, što pored nekorektne nomenklature ima za posledicu i probleme u organizaciji KME, gde ne preovlađuje stručnost predavanja stomatološka, zubnotehnička) već se pretvara u jednostavno prikupljanje licencnih bodova. Time najviše trpi naša struka i njeno usavršavanje.

Uzimajući u obzir da u privatnom zubnotehničkom sektoru radi više od 750 zubnih tehničara a da je u Agenciji za privredne registre evidentirano preko 250 zubnih tehnika, te brojke nas obavezuju da apelujemo na sve kolege da nam se pridruže. Istovremeno, sužavanjem usluga sa protetskim indikacijama u javnom sektoru, smanjenjem broja kadrova, sve je veća orijentacija pacijenata na privatni sektor koji je u mnogim segmentima, po našem mišljenju, neregulisan: rad u „crnoj i sivoj“ zoni, nelojalna konkurencija, nedovoljna zakonska regulativa, pred naše Društvo stavlja brojne izazove na koje se trudimo da odgovorimo. Poseban aspekt, o čemu vodimo računa, je činjenjica da nas pristupni pregovori u EU (poglavlje 28.) vodi ka jednom uređenom, zakonski regulisanom i profilisanom tržištu, za koji moramo biti spremni. Zato je brojnost našeg članstva i pre svega solidarnost od izuzetnog značaja a masovnost najviši domet kojem težimo. To je prioritetan zadatak Društva U postupku Kontinuirane Edukacije sa ponosom ističemo da ni jedan naš član nije imao probleme oko relicenciranja. U toku svake godine organizujemo različite oblike stručnih skupova koji našim članovima obezebeđuju minimum 20% više bodova od neophodnog broja i to pod povlašćenim cenama kotizacije (najmanje – 50%) a ponekad i besplatno. Nadalje, svaki naš član ali i ostali zubni tehničari imaju priliku da se ličnim trudom i zalaganjem (uz pomoć Društva) istakne kao predavač i prenosilac znanja i svog iskustva. Ne moramo podvlačiti činjenicu da su svi stručni skupovi u cilju unapređenja struke, naših znanja i veština, znači iz oblasti zubne tehnike.

Takođe nudimo Vam i prepoznatljivost na našoj internet stranici ali i na“Facebook“ profilu i obilje kontakata sa kolegama ali i budućim saradnicima i komintetima. Istovremeno kao korisnici izuzetnih radnih uslova, u prostorijama Društva Vam se omogućavaju sve vrste organizovanih skupova za šta pružamo izuzetnu logističku podršku.

Šta Društvo očekuje od Vas?

Uplatom članarine na nivou godine od 60€ za vlasnike ZTL i 30€ za zaposlene u privatnim ZTL (u dinarskoj protivvrednosti) postajete redovan član Društva. Naša računica je jednostavna ! Društvo ima redovne godišnje troškove ! Oni se godinama kreću u istim granicama i upravni organi se na različite načine snalaze da opstanemo u finansijskom smislu. Ako bi te iste troškove podelili na daleko veći broj članova stvorili bi se uslovi za daleko
kvaliteniji rad Društva, bolje administriranje, veću operativnost i td. Tada bi mogli sve naše stručne skupove, za članove, da organizujemo besplatno. Ili da budemo još konkretniji, za iznos nešto veći od 7.200 RSD (za zaposlene 3.600) imali bi ste obezbeđenih minimum 20 licencnih bodova na nivou godine, sva obaveštenja o zbivanjima u struci i zakonodavnim promenama, i našu stalnu brigu o Vašim potrebama, informisanju, pravne i knjigovodstvene savete i sl.
Naša otvorenost za saradnju može biti od koristi za svakoga a pre svega za struku i privatno preduzetništvo. Svaki Vaš konkretan predlog, ideju i zamisao možemo realizovati ako na tome radimo zajedno.

Zajedno smo i jači a višim stepenom solidarnost uticajniji !!!

Ako smo Vas zainteresovali za obostrano korisnu saradnju, pridružite nam se !!

„Evidencioni obrazac-DPZTS“ i „Način popunjavanja uplatnica – članarina i kotizacije“