Interesujte se za rad Društva! 2018-05-02T22:03:25+00:00

Interesujete se za rad Društva!

Primarni cilj Društva je omasovljenje članstva. Međutim, uzimajući u obzir da smo jedino udruženje ovakve vrste u privatnom sektoru, smatramo svojom obavezom da problem privatnog preduzetništva posmatramo u širem kontekstu.
To je razlog što mislimo da smo svi deo jedne velike porodice zubnih tehničara i da je naša obaveza da Vas obaveštavamo o svim aktivnostima Društva a ne samo o KE, koju organizujemo. Ta obaveštenja će se pre svega odnositi na položaj naše struke, pozicioniranje privatnog sektora u sistemu stomatološke zaštite ali i o drugim informacijama od značaja za našu struku.

Da bi to učinili brzo i efikasno, moramo imati i mogućnost da Vas kontaktiramo.
Iz tih razloga formirali smo obrazac, koji Vas ništa ne obavezuje (osim tačnih podataka ili njihovog ažuriranja) a nama omogućava da Vas u najkraćem roku obaštavamo o svemu (čak i broju Vaših stečenih licencnih bodova).

Popunjen obrazac uputite e-mail- om na našu adresu dpzts1995@gmail.com

Osnovni cilj nam je poboljšanje naše komunikacije i brze povratne informacije.

Prijava za kontakt podatke