Hoću da prisustvujem Vašim stručnim skupovima 2018-05-02T22:10:15+00:00

Hoću da prisustvujem Vašim stručnim skupovima

Na krajnje jednostavan način možete se prijaviti za stručni skup u organizaciji Društva o čemu redovno izveštavamo sve kolege koje imamo na elektronskoj konekciji. Popunjavanjem obrasca „Prijava za stručni skup“ u bilo kom obliku (*.pdf, *.doc ili *.docx), upućenim elektronskom poštom na adresu Društva dpzts1995@gmail.com . Prijave možete uputiti i SMS porukom na telefon 063-225- 925 ili 063-325- 567 sa potrebnim podacima iz „Prijave….“U oba slučaja dobijate potvrdu prijave i i dalja uputstva i stičete pravo da neposredno posle skupa preuzmete svoju potvrdu o učešću. Popunjavanjem uplatnica „zaokružujete“ svoju prijavu.
Prijava za stručni skup i Način popunjavanja uplatnica