Predavači 2018-05-15T19:17:06+00:00

Tokom više od dvadest godina postojanja Društvo je oragnizovalo veliki broj stručnih skupova. Od 2010., kada je uvedena obavezna KME, organizovali smo ih više od 70. Naš jedinstveni stav je oduvek bio da to treba da budu isključivo skupovi sa kvalitetnim temama ali i probranim predavačima, od značaja za stomatološku protetiku i zubotehničku struku.

Ne želeći nikoga da izostavimo (što je veoma teško jer ih je bilo preko 120), moramo istaći da su to sve veliki stručnjaci iz oblasti stomatološke protetike, pre svega sa Stomatološkog Fakulteta u Beogradu ali i čitav niz priznatih i poznatih stranih univerzitetskih predvača, kao i veliki broj naših kolega, MDT i DT.

Na svakom od tih skupova vladalo je veliko interesovanje zubnih tehničara Srbije, jer su teme uvek bile aktuelne, inovativne i korisne za svakodnevnu praksu. Znatiželjnima preporučujemo da na našoj Internet stranici, u panelu „O nama“>>>“Istorijat“, u dokumentu „Monografija Društva“, pogledaju ne samo našu istoriju već pre svega spisak svih održanih skupova i predvača koji su učestvovali. Broj je impozantan, a imena vredna poštovanja svakog stomatološkog radnika.

Sledeći primere starijh generacija, predavača, članova Društva, i učeći od njih, mi i dalje nastavljamo sa tradicijom da nesebično prenosimo svoja znanja i iskustva na sve zainteresovane zubne tehničare. Zato i sada možemo sa ponosom da istaknem naše članove koji se uspešno bave edukacijom, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Pavlović Deni
Pavlović Deni
Rođen u Beogradu 1979. godine. Završio Srednju zubotehničku školu u Beogradu 1997. godine, a zatim radio u nekoliko renomiranih zubotehničkih laboratorija.
U periodu od 2003. do 2005. godine stručno se usavršavao u oblastima fiksne, kombinovane i implantološke protetike u Edukacionom centru i zubotehničkoj laboratoriji STYLDENT u Arecu (Arezzo) u Italiji.
Otvaranje laboratorije za zubnu tehniku DENIDENT 2005. godine u Beogradu označava početak samostalnog rada.
U cilju stalnog usavršavanja pohađao razne stručne kurseve iz oblasti fiksne i implantoprotetike kod velikih majstora zubnetehnike kao što su Stefano Petreni, Claude Sieber, Mako Janos, Oliver Brix, Shiego Kataoka, Nondas Vlachopulos i drugi.
Bavi se edukacijom u vidu predavanja i kurseva iz raznih oblasti fiksne i implanto protetike.
Autorska predavanja i kursevi:
– Protokol određivanja i reprodukcije boje zuba (All About the Colour)
– Različite metode izrada keramičkih vinira (New Smile Style)
– Dentofacilalna analiza-estetski aspekt
– Šrafom retinirane implantoprotetske nadoknade
Predsednik Upravnog odbora Društva privatnih zubnih tehničara Srbije.
Svoboda Laslo
Svoboda Laslo
Rođen u Subotici 1973, zubnom tehnikom se bavi od 1996. godine. Svoje stručno zvanje zubnog tehničara stekao je u Budimpešti. Od 2003. godine radi u Beogradu a tokom svoje karijere radio je i u Mađarskoj, Hrvatskoj i Engleskoj. Izuzetno visok kvalitet Laslovih radova je rezultat ne samo dugogogodišnjeg iskustva već izuzetne posvećenosti poslu i kontinurianog usavršavanja.  Laslo je učestvovao na mnogobrojnm domaćim i internacionalnim kursevima i danas je OPL za Dentsply Sirona. Skoro 20 godina iskustva u struci i njegov umetnički afinitet čine njegove radove lako uklopljivim uz svako pojedinačno lice, stvarajući skladan i uravnotežen prirodan osmeh pacijenta. Član Upravnog odbora Društva privatnih zubnih tehničara Srbije.
Bulić Saša
Bulić Saša
Rođen u Beogradu 1968., završio zubotehničku školu u Beogradu 1988. Započinje rad u privatnoj praksi u zubotehničkoj laboratoriji Bildi. 1995. započinje samostalni rad, osnivač je i vlasnik zubne laboratorije Bulić, Tokom karijere učestvuje na brojnim edukacijama i radionicama u zemlji i inostranstvu. 2013. godine započinje svoje školovanje u Bredent Akademiji u Sendenu Nemačka i postaje zvanični demonstrator. U sklopu svoje uloge demonstratora održava brojne kontinuirane edukacije i radionice, učestvuje u zvaničnim skupovima i kongresima kao edukator i predavač. Sferu interesovanja bazira na novim tehnologijama, kao što su Press keramika, Peek i njegova klinička primena, kompozitnim sistemima, poput  Visio.lign-a i  Ceramage. Potpredsednik je upravnog odbora Društva privatnih zubnih tehničara Srbije.
Božić Mitar
Božić Mitar
Rođen 1985. godine, diplomirao 2004. godine u Beogradu.
2006. godine sa suprugom Tijanom osniva zubotehničku laboratoriju MTLAB.
Specijalizovao se za digitalizaciju u stomatogiji i zubnoj tehnici sa fokusom na kompleksne radove na šrafljenje i indikacije za hibridne radove.
Od 2015. MTLAB je AG Demo Live Lab by Amann Girrbach.
Opinion lider za Ortho Sistem premium od 3Shape i inicijator digitalne aling tehnologije u estetskoj stomatologiji i ortonciji.
Organizator velikog broja kurseva master tehničara iz sveta i učesnik na mnogobrojnim domaćim i stranim hands-on kursevima.
Član upravnog odbora Društva privatnih zubnih tehničara Srbije.
Čalić Milan
Čalić Milan
Rođen u Beogradu 1979. godine.
Paralelno sa srednjom školom volontirao u ZZZŽ u Beogradu 1995-1997 na odseku fiksne protetike
Završio Srednju zubotehničku školu u Beogradu 1997. godine, a zatim radio do 1999 u DZ Voždovac na odseku metal-keramike
1999 upisuje Višu medicinsku školu u Beogardu i paralelno počinje da radi u Zepter dental clinic
2003 diplomira na odesku Viši zubni tehničar-protetičar i brani diplomski rad „Primena potpuno podesivih artikulatora u fiksnoj protetici“ kod prof. dr Zeljković sa VMA sa ocenom 10
U periodu od 2001. do 2003.paralelno sa studijama stručno se usavršavao u oblastima fiksne, kombinovane i implantološke protetike u istaknutijim laboratorijama u Beogradu
Sa suprugom Natašom 2004 samostalno počinju sa radom
U cilju što boljeg usavršavanja pohađa razne kurseve i stručna usavršavanja u zemlji i inostranstvu kao što je Vita Academy u Bad Sackingenu (2013 i 2015), Bredent u Sendenu, Willi Geller Creation u Meinengenu, Duceram Kiss u Varaždinu, Ceramage by Shofu u Beogradu kao i mnoge druge priznate kurseve i radionice kod svetskih majstora
Član je Društva privatnih zubnih tehničara Srbije.