Edukacija sa ličnim prisustvom 2017-05-05T16:07:54+00:00

Društvo privatnih zubnih tehničara Srbije je u poslednjih osam godina vodeći organizator stručnih skupova pomoću kojih se uspešno sprovodi „Kontinuirana edukacija“. Kao zakonsku obavezu, sticanja akreditacionih bodova licenciranih privatnih zubnih tehničara maksimalno olakšavamo i činimo materijalno povoljnijom za članove našeg Društva. Prateći naš program zubni tehničar može skupiti dovoljan broj licencnih bodova na godišnjem nivou.

Ipak banalizacija kontinuirane edukacije na puko skupljanje bodova nikad nije bila slučaj u našem Društvu. U te svrhe raspolažemo salom za predavanja sa više od stotinu mesta, učionicama sa 80 i 40 mesta i internet salom sa 18 radnih stanica. Tu se pod našim okriljem odvijaju predavanja sa modernim temama, radni kursevi iz raznih oblasti zubne tehnike takođe na različitim nivoima (početni, srednji i visoki), komercijalne prezentacije hi-tech opreme i materijala i diskusije na razne teme i sve to na internacionalnom nivou.

Takođe Društvo organizuje i učestvuje u organizaciji raznih kongresa i dentalnih egzibicija na kojima redovno nastupaju predavači iz naših redova.